Tavuk kumesim 2019-04-07
 • Yemliklerde Dikkat Edilecek Hususlar

Tavukçulukta yemlik oldukça önemlidir. Yemin zayi olma oranını en aza indirmek yetiştiriciler için önemlidir. Yetiştiricilikte en önemli girdi (masraf) yemdir. Bu nedenle yem tüketiminin en aza indirilmesi ve dolayısıyla yem israfının da en aza indirilmesi gerekir. Kullanılan yemliğin yem israfına sebep olmayacak yapıda olması gerekir.

Yemliklerde aranan özellikler şunlardır:

 • Yemlikler kolay doldurulabilir olmalı,
 • Kolay temizlenebilir olmalı,
 • Yem zayiatını asgari düzeyde tutabilir olmalı,
 • Yemlikler, içlerine hayvanların giremeyecekleri şekilde olmalı,
 • Yemlikler, içlerine hayvanlar tarafından yataklık materyali bulaştırılmayacak şekilde olmalı,
 • Hayvanların rahatça yem yiyebilecekleri yükseklikte düzenlenebilmeli,
 • Maliyeti düşük olmalı,
 • Kolay temin edilebilir olmalı,
 • Kurulumu ve toplanması kolay olmalı,
 • Dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır

Considerations in Feeders

Feeding is very important in poultry. It is important for growers to minimize the rate of loss of food. The most important input (cost) in breeding is food. For this reason, feed consumption should be minimized and feed waste should be minimized. The used manger should not be a waste of feed.
Characteristics of feeders are:
Feeders should be easily refillable,
Must be easy to clean,
Be able to keep feed loss at a minimum level,
Feeders should be so that the animals cannot enter them,
Feeders should not be contaminated by animals,
Be able to arrange the animals to eat easily at the height they can eat,
Cost must be low,
Must be easily available,
It should be easy to install and collect,
Made of durable material

WHATSAPP DESTEK